Er du blevet kørt ned af en bil eller er I kørt sammen, er du blevet overfaldet i nattelivet, sparket af en hest, fejlbehandlet på hospitalet, kommet til skade i dit arbejde eller har du været udsat for et lignende uheld, så har du ofte krav på erstatning for den skade som du har lidt.

Når ulykken rammer er problemet ofte, at fokusset er rettet mod at blive rask igen. Du forsømmer måske at få gjort noget effektivt ved sagen og før du aner det, kan det være for sent. Hvis du kommer for sent med et krav om erstatning, kan dit krav være tabt og det kan derfor have store økonomiske konsekvenser for dig.

Vores erfaring viser, at det er vigtigt at skabe et overblik over skadens omfang samt anmelde skaden de rigtige steder, hvis du vil gøre dig håb om erstatning.


 1. Anmelder skaden til både skadevolder og til dit eget forsikringsselskab.
 2. Fremskaffer den nødvendige lægelige dokumentation for, hvilke følger ulykken har haft for dig. Det gælder også indhentelse af speciallægeerklæringer, da det er dig som skadelidte, der i samarbejde med skadevolders forsikringsselskab skal afgøre, hvilken læge, der skal lave speciallægeerklæringen. Det er ikke uden betydning, hvem der skal lave speciallægeerklæringen og derfor er rådgivningen i valg af speciallæge, en vigtig del af vores håndtering af din sag.
 3. Kontakter relevante offentlige myndigheder med henblik på undersøgelse af pension, revalidering eller flexjob.
 4. Indbringer sagen og løbende foretager den nødvendige opfølgning over for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der fastsætter vejledende udtalelser for stationærtidspunkt, méngrad og erhvervsevnetab.
 5. Opgør dit erstatningskrav.
 6. Forhandler med forsikringsselskaberne for at opnå den maksimale erstatning. Får du ikke en acceptabel erstatning, kan vi i samråd med dig afgøre, om der skal anlægges og føres en retssag.

I et ofte langvarigt og kompliceret forløb, vil du løbende blive informeret om sagens behandling hos alle de involverede parter.


 • Specialisering og erfaring i håndtering af alle facetter i en erstatningssag.
 • Hurtig og effektiv sagsbehandling.
 • Personlig kontakt.
 • Løbende information om sagens behandling.
 • Uafhængig af andre interesser.
 • Den første konsultation er gratis.

Der findes mange muligheder for erstatning eller godtgørelse, hvis du udsættes for en personskade. Det kan derfor ofte være ganske kompliceret at finde vej i de love og bestemmelser, der gælder.

Så har du været udsat for et uheld eller er du kommet til skade på anden vis, skal du ikke tøve med at kontakte Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm.

Advokat Henrik Willadsen har specialiseret sig i alle typer af erstatningssager og har igennem en lang årrække beskæftiget sig med uheld, der har medført personskader.

Vi hjælper dig med at vurdere din sag og hjælper dig også helt i mål med dit erstatningskrav.

Vi tilbyder i den forbindelse, at den første konsultation med os, er helt gratis.

For din egen skyld ring eller skriv og få en uforpligtende konsultation, så er du allerede halvt i mål.